Een beslissing over weerbarstige kwesties begint bij een strategische conversatie over de essentie van deze transities. En bij het verlangen meester te zijn van je eigen lot. Wie toegewijd is aan de conversatie, heeft een scherper beeld van kansen en bedreigingen, en neemt sneller, betere besluiten.

Martijn Daalder is navigator van de strategische conversatie voor bedrijven, NGO's, internationale organisaties en samenwerkingsverbanden. Hij ontwerpt, begeleidt en bewaakt processen voor besluitvorming over weerbarstige en kritieke dossiers. Hij neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de conversatie: voor de setting, de snelheid, de scherpte, de patroonherkenning en duiding.

Met deze site biedt Martijn Daalder houvast bij de strategische conversatie over het systeem Na de Noodrem – en de beslissingen die je daar nu al over moet nemen. Daarbij bouwt hij als systeemdenker voort op het werk van Daniel Kahneman & Amos Tversky, Nicholas Taleb, Claude Shannon, Pierre Wack, Manfred Kets de Vries, Yuval Noah Harari, vader en zoon MacNeil, Naomi Wolf, Robert E. Quinn, Daniel Dennett, Arie de Geus, Alfred D. Chandler en Martin Simon. Zonder hun intellectuele instrumentarium zou er geen artikel op deze website staan.

En nog een laatste verzoek voor ieder die nog een weerbarstige vraag heeft over de wereld Na De Noodrem. Mail je vraag hier, en je krijgt er een essay op de site voor terug.

Ik heb een vraag